Conflictbeheersing

U hebt uw ouderschap geregeld door zelf te beslissen en uw beslissing in een overeenkomst neer te schrijven. Of u heeft een rechter te laten beslissen. Het is nu duidelijk wie gezag uitoefent, wanneer uw kind bij elke ouder verblijft, en met welk geld en hoe de kosten beheerd worden. Dit betekent niet dat er in de toekomst geen meningsverschillen en discussies zullen zijn, of soms conflicten.

 

De gezagsregeling op zich leidt bijna nooit tot latere conflicten. De meeste ouders blijven akkoord met gezagsco-ouderschap. Er komen wel dikwijls conflicten over de verblijfsregeling of de kostenregeling. Hoe conflicten voorkomen? En wat doen als er conflict is?

 

Conflictpreventie

 

Sommige ouders voorkomen misverstanden door elkaar zo weinig mogelijk te zien en te spreken en overleg tot het minimum te beperken. Anderen door elkaar regelmatig te zien of door regelmatig te overleggen, via mail bijvoorbeeld. Dan worden misverstanden tijdig opgemerkt. U kunt afspreken om beslissingen zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze, zakelijk te bespreken, en regelingen regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, te evalueren. Als er spanningen zijn, overleg dan tijdig voordat uw relatie zo kwetsend verloopt dat wederzijds begrip zoek is.

 

Wanneer u op tijd merkt dat de verblijfsregeling minder vlot loopt, kan tijdig overleg volstaan om het ongenoegen te verhelderen en de verblijfsregeling tot ieders tevredenheid aan te passen. Als uw relatie erg gespannen is, kunt u een ouderschapstherapeut vragen u te helpen praten.

 

In Hoe de kans op conflicten inperken vindt u tips om duidelijkheid en rust rond regelingen in stand te houden

 

Conflictmanagement

 

Problemen kunnen ontstaan als de ene ouder een regeling niet uitvoert, terwijl de andere wil dat de regeling wordt uitgevoerd. Of als een van u beiden wil dat een regeling verandert terwijl de ander wil dat de regeling dezelfde blijft. Of als u akkoord gaat met het principe dat de regeling moet veranderen maar u geen akkoord vindt over de inhoud van de nieuwe regeling.

 

Er komen ook wel eens moeilijkheden rond het nemen van belangrijke beslissingen. Over de keuze van de school bijvoorbeeld, of over de studierichting of een vrijetijdsactiviteit. Gezien de meeste apart wonende ouders gezagsco-ouderschap hebben, moeten zij samen de belangrijke beslissingen nemen. Wat als u een bepaalde school verkiest die de andere ouder niet ziet zitten, en u blijft vastzitten in uw standpunten?

 

Hoe zal u later een conflict hanteren? U kan nu afspreken hoe u eventuele slepende meningsverschillen later zal regelen. U kan bijvoorbeeld een bemiddelingsbeding opnemen.