Voorbeelden van conflictbeheersing

De voorbeelden zijn geen 'goede' regelingen in de zin van 'beter dan' andere regelingen. Een regeling die rekening houdt met u beiden en met uw kind, is een 'goede' regeling. Als een regeling tegemoetkomt aan ieders bekommernissen, doet iedereen zijn best om de regeling goed uit te voeren. Elke regeling heeft voordelen en nadelen. Wat voor de ene goed is, is het niet altijd voor de andere. Welke regelingen zijn goed voor u? Zoek uit wat bij u past.

 

De voorbeelden zijn niet geordend in een samenhangend ouderschapsplan, wel onder een titel. Onder de titel 'Wanbetaling van onderhoudsgeld' bijvoorbeeld, vindt u allerlei mogelijke regelingen. Sommige regelingen passen bij elkaar omdat ze elkaar aanvullen. Het kan de ene regeling zijn, en de andere. Andere regelingen passen niet bij elkaar of spreken elkaar zelfs tegen. Het is de ene regeling of de andere. De voorbeelden dienen ter inspiratie.

 

conflicten voorkomen
conflicten hanteren

 

Lees meer
meningsverschil over de verblijfsregeling
meningsverschil over de kostenregeling
meningsverschil over een belangrijke beslissing