Een rechter beslist

Een rechter beslist. Dan kan u zelf uw zaak bepleiten of twee advocaten laten pleiten.

 

Als u gehuwd bent en uit de echt scheidt door onderlinge toestemming, via een EOT, kan u geen rechter laten beslissen. In een EOT moet u zelf beslissen over uw ouderschap en uw beslissing vóór de start van de procedure op papier zetten. 

 

Als u gehuwd bent en uit de echt scheidt op basis van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, via een EOO, kunt u de familierechter vragen over uw ouderschap te beslissen.

En wat als u niet gehuwd bent en uiteengaat? Ook dan zal de familierechtbank beslissen over gezag en verblijf en de kosten van uw kinderen.

 

Wil u een rechter laten beslissen over de gezags-, de verblijfs- en kostenregeling voor uw kind? Of wil de andere ouder dit en kan u niet anders dan een rechter laten beslissen omdat u geen akkoord kan bereiken? Hoe dan ook, probeer uw ouderschap zakelijk te regelen.

 

Hoe beslist een rechter? Er zijn pleidooien nodig om de rechter te informeren over uw standpunten en/of bekommernissen. U kan zelf uw zaak bepleiten of twee advocaten laten pleiten. (Be)pleiten wil zeggen: de rechter proberen overtuigen van uw eigen gelijk en het ongelijk van de tegenpartij.

 

Hoe men (be)pleit is belangrijker dan wie (be)pleit. Houd uw eigen pleidooien zakelijk en vraag dit ook aan uw advocaten. Focus op uw kind. Verwoord uw standpunten en bekommernissen als ouder. Laat u niet te veel afleiden door emoties. Houd rekening met ieders bezorgdheden. Probeer elkaars bestaansrecht als ouder te respecteren.

 

De wet moedigt ouders aan zelf te beslissen met de hulp van een bemiddelaar of een rechter. Als u een rechter vraagt te beslissen over uw ouderschap, is het mogelijk dat de rechter niet onmiddellijk beslist maar u eerst verwijst naar een bemiddelaar of de kamer voor minnelijke schikking.

 

Hoe beslist een rechter over ouderschap?
Hoe beslist een rechter over gezag?
Hoe beslist een rechter over verblijf?
Hoe beslist een rechter over kosten?

 

Lees meer

Rollen van een rechter
Procesregels in familiezaken