Gezag

Wie neemt de belangrijke beslissingen? Moeder? Of vader/meemoeder? Of moeder en vader/meemoeder samen? Of moeder sommige beslissingen en vader/meemoeder andere beslissingen?

 

Als ouders samenwonen, dan moeten zij samen de belangrijke beslissingen nemen. Als zij gaan apart wonen, blijft dat zo tenzij er een vonnis of overeenkomst is waarin staat dat slechts één ouder belangrijke beslissingen mag nemen. Zolang er zo geen vonnis of overeenkomst is, moeten de ouders samen de grote beslissingen blijven nemen. Zelfs al wonen zij al lange tijd apart en ziet het kind één van zijn ouders zelden of nooit.

 

Als ouders apart wonen zijn er twee gezagsregelingen: gezamenlijke of uitsluitende uitoefening van het ouderlijk gezag. Blijft u de grote beslissingen samen nemen? Dan is er gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, ook gezagsco-ouderschap genoemd. Dan verandert de gezagsregeling niet. Of neemt slechts één ouder de grote beslissingen? Dan is er uitsluitende uitoefening van het ouderlijk gezag. In het laatste geval moet er een vonnis of overeenkomst zijn waarin deze gezagsregeling is bepaald of overeengekomen.

 

Wat zijn belangrijke beslissingen? De wet legt ze niet precies vast. Het gaat bijvoorbeeld om de keuze van de school, de keuze van de studierichting, zedenleer of godsdienst, de beslissing om het kind al dan niet te laten opereren, de keuze van hobby's en vrijetijdsactiviteiten zoals sport, muziekschool, danslessen...

 

Wat zijn geen 'belangrijke' maar 'dagelijkse' beslissingen? Dagelijkse beslissingen worden genomen door elke ouder apart, door die ouder bij wie het kind op dat moment verblijft. Men noemt ze ook 'aparte' beslissingen. De wet legt deze beslissingen niet vast. Dagelijkse beslissingen zijn bijvoorbeeld de keuze van de babysit, de dokter, voeding, reizen, slaaptijd, vriendjes.

 

Gezagsco-ouderschap
Eén ouder oefent alleen het gezag uit
Gezagsregeling op maat