De wet over gezag

De wet van 1995 over gezagsco-ouderschap heeft een voorkeur voor gezagsco-ouderschap.
De wet bepaalt dat ouders - die samenwonen, apart wonen, gehuwd zijn, uit de echt gescheiden zijn, van tafel en bed gescheiden zijn of nooit gehuwd waren - samen de belangrijke beslissingen moeten nemen. Dit is enkel niet het geval indien een rechter in een vonnis heeft beslist dat één ouder alleen het ouderlijk gezag uitoefent of indien de ouders deze uitsluitende gezagsuitoefening door één ouder op papier zijn overeengekomen.

 

Zolang er geen dergelijk vonnis of overeenkomst is, hebben ouders gezagsco-ouderschap. Veronderstel bijvoorbeeld dat ouders al jaren apart wonen zonder vonnis of overeenkomst over het gezag van hun kind. Hun kind woont bij vader en heeft weinig contact met moeder. De ouders hebben gezagsco-ouderschap. Vader mag het kind alleen in een school inschrijven aangezien er een wettelijk vermoeden speelt dat moeder daarmee akkoord gaat. Als vader het kind inschrijft en moeder is tegen die inschrijving gekant, dan kan zij aan de familierechtbank vragen de inschrijving ongedaan te maken. Moeder moet dan wel aantonen dat deze schoolkeuze tegen het belang van het kind is.

 

Als een rechter beslist over het gezag van een kind, dan zal hij in de regel gezagsco-ouderschap uitspreken. Wanneer de rechter een andere gezagsregeling uitspreekt, moet hij motiveren waarom gezagsco-ouderschap voor deze ouders tegen het belang van hun kind is. De ouder die het gezag alleen wil uitoefenen, moet de rechter overtuigen dat gezagsco-ouderschap door bijzondere omstandigheden tegen het belang van het kind is. En dat het in het belang van het kind is dat hij of zij alleen en niet (samen met) de andere ouder het gezag uitoefent.

 

Ook de wettelijke terminologie is van belang:
- in een regime van gezagsco-ouderschap is voor apart levende ouders een verblijfsregeling noodzakelijk, terwijl
- in een regime van uitsluitende gezagsuitoefening de wet niet spreekt over een verblijfsregeling, maar over het recht op persoonlijk contact van de ouder die het gezag niet uitoefent. Uiteraard impliceert dit contactrecht ook verblijf van het kind bij de contactgerechtigde ouder.

 

Lees meer
Rechten van een ouder die gezag heeft
Rechten van een ouder die gezag uitoefent
Rechten van een ouder die gezag niet uitoefent