Voorbeelden van concrete gezagsregelingen

De hierna volgende voorbeelden zijn geen 'goede' regelingen in de zin van 'beter dan' andere gezagsregelingen. Een regeling die rekening houdt met u beiden en met uw kind, is een 'goede' regeling. Als een regeling tegemoetkomt aan ieders bekommernissen, doet iedereen zijn best om de regeling goed uit te voeren. Elke regeling heeft voordelen en nadelen. Wat voor de ene goed is, is het niet altijd voor de andere. Welke regelingen zijn goed voor u? Zoek uit wat bij u past.

 

Sommige regelingen passen bij elkaar omdat ze elkaar aanvullen. Het kan de ene regeling zijn, en de andere. Andere regelingen passen niet bij elkaar of spreken elkaar zelfs tegen. Het is de ene regeling of de andere. De voorbeelden dienen ter inspiratie.

 

Wat voor sommige ouders een belangrijke beslissing is, kan voor andere ouders een dagelijkse beslissing zijn, en omgekeerd. Zo kan bijvoorbeeld voeding van een kind met een allergie een belangrijke beslissing zijn.

 

Gezagsco-ouderschap
Eén ouder oefent het gezag uit

 

Lees meer
Wat zijn belangrijke beslissingen?
Wat zijn dagelijkse beslissingen?