Hoe later regelen?

U hebt uw ouderschap geregeld door zelf te beslissen of door een rechter te laten beslissen. Het is nu duidelijk wie gezag heeft, wanneer uw kind bij elke ouder verblijft en met welk geld en hoe de kosten beheerd worden. Dit betekent niet dat er in de toekomst geen meningsverschillen en discussies zullen zijn.


Ouderschap stopt niet met partnerscheiding. U blijft beiden ouders van uw kind, levenslang. De omstandigheden waarin u ouder bent, zullen veranderen. Uw bekommernissen veranderen en ook uw kind houdt zich met andere dingen bezig. Uw kind zal veranderen, u zult veranderen, de onderlinge verhoudingen zullen veranderen. Uw kind zal ouder worden, misschien verder studeren. Een van u beiden kan of beiden kunnen een nieuwe partner hebben die eventueel ook al een kind heeft. Uw kind krijgt misschien nog een broertje of zusje. Werk- en woonomstandigheden kunnen veranderen.


Al deze veranderingen vragen voortdurende aanpassingen. Regelingen blijven niet altijd goed. Soms beslissen ouders om de regelingen op papier in de praktijk niet uit te voeren. Dat is geen strafbaar feit. Zolang u beiden akkoord gaat en akkoord blijft met de gang van zaken is er geen probleem. Soms krijgen ouders als ze al een tijd apart wonen conflicten die uitmonden in aanslepende, pijnlijke en dure gerechtelijke procedures. Vanwaar komen die spanningen? Alles was toch goed geregeld...


Problemen kunnen ontstaan als de ene ouder een regeling niet uitvoert, terwijl de andere wil dat de regeling wordt uitgevoerd. Of als een van u beiden wil dat een regeling verandert terwijl de ander wil dat de regeling dezelfde blijft. Of als u akkoord gaat dat de regeling moet veranderen maar u geen akkoord vindt over de nieuwe regeling. Wat kan u dan doen? U kan zelf beslissen of en hoe de regelingen veranderen, eventueel met bijstand van een bemiddelaar of een rechter. Of u kan een rechter hierover laten beslissen. Er zijn vijf Trajecten om regelingen te veranderen.


Er komen ook wel eens moeilijkheden rond het nemen van belangrijke beslissingen. Over de keuze van de school bijvoorbeeld, of over de studierichting of een vrijetijdsactiviteit. Gezien de meeste apart wonende ouders gezagsco-ouderschap hebben, moeten zij samen de belangrijke beslissingen nemen. Wat als u een bepaalde school verkiest die de andere ouder niet ziet zitten, en u blijft vastzitten in uw standpunten?


U kunt nu al afspraken maken over hoe u een aanslepend meningsverschil later zal regelen. Onder Wat regelen? vindt u voorbeelden van conflictbeheersing.


Hieronder vindt u tips over conflictpreventie of crisismanagement. Passen ze niet bij u? Doe verder op uw manier, zoals u aanvoelt dat goed is. Vele ouders komen goed overeen zonder veel overleg, zonder veel vergaderen en zonder veel schriftelijke afspraken. Wat voor de een goed werkt, werkt niet voor de ander.


Hoe de kans op conflicten inperken?
Zakelijk overleggen