Hoe regelen?

Gehuwde en ongehuwde ouders die apart gaan wonen, moeten hun ouderschap regelen. Er moeten nieuwe regelingen over de kinderen komen. Gezag en verblijf en kosten kunnen geregeld worden in een ouderschapsplan.
 
De inhoud van de regelingen is uiteraard van belang: Welke gezagsregeling? Welke verblijfsregeling? Welke kostenregeling? Hoe deze regelingen tot stand zijn gekomen, is even belangrijk. Op welke manier zijn de regelingen er gekomen? Welk traject werd gevolgd?
Heeft het traject, welk dan ook, geleid tot rust? Hoe gaan ouders en kinderen na de reorganisatie van het ouderschap met elkaar om? Voelt iedereen zich gezien, gehoord, erkend?
 
Er zijn vijf trajecten naar een ouderschapsplan. Elk traject heeft voordelen en nadelen. Wat voor de ene goed is, is het niet voor de andere.
 
U beslist samen. Dan kan u zelf onderhandelen of twee advocaten laten onderhandelen. U kan de weg naar een akkoord ook bewandelen in aanwezigheid van een rechter, maar toch zelf en samen met de andere ouder beslissen.
Of een rechter beslist. Dan kunt u zelf uw zaak bepleiten of twee advocaten laten pleiten.
 
U kan niet alleen beslissen. Ook de andere ouder kan niet alleen beslissen. U kan wel samen beslissingen nemen over uw kind. Als u een akkoord vindt, dan kunt u zelf - samen - beslissen. De meeste ouders vinden een akkoord, soms snel soms na lange onderhandelingen. Als u geen akkoord vindt, dan beslist een rechter.
 
Wil u zelf beslissen over de gezags-, de verblijfs- en kostenregeling voor uw kind? En wit u ook zelf onderhandelen? Een notaris of een advocaat of een bemiddelaar kan u helpen. Een notaris of een advocaat geeft informatie en advies. Een bemiddelaar geeft informatie en helpt u doelmatig en gelijkwaardig onderhandelen. Meer en meer ouders onderhandelen zelf, bijgestaan door een ouderschapsbemiddelaar.
 
Wil u zelf beslissen over de gezags-, de verblijfs- en kostenregeling voor uw kind? Maar wil u niet zelf onderhandelen? Dan kan u de onderhandelingen delegeren naar twee advocaten die in uw plaats onderhandelen. Uiteindelijk neemt u dan beiden samen zelf de beslissingen over uw kind. Wil u in de aanloop naar een akkoord de hulp van een gespecialiseerd rechter, dan kan u sinds september 2014 een minnelijke schikking in familiezaken proberen bereiken binnen de kamer voor minnelijke schikking.
 
Welk traject u ook volgt: erken elkaars bestaansrecht als ouders. Als elkaar ondersteunen moeilijk is, probeer dan de andere ouder te respecteren. U regelt best zakelijk, rekening houdend met ieders bekommernissen en zonder elkaar te veel te kwetsen. Zakelijk ouderschap brengt meestal rust. Als iedereen meetelt, is de kans groot dat iedereen zijn best doet om de regelingen goed uit te voeren.