U onderhandelt zelf met een bemiddelaar

U beslist samen. U onderhandelt zelf. U laat zich bijstaan door een bemiddelaar. Een bemiddelaar geeft informatie, en helpt u doelmatig en gelijkwaardig onderhandelen. U onderhandelt zakelijk, stap voor stap. En u onderhandelt op gelijke voet. De mening van de ene ouder mag niet zwaarder wegen dan die van de andere.

 

Ouderschapsbemiddeling is een vorm van bemiddeling in familiezaken. Een bemiddelaar in familiezaken helpt mensen onderhandelen over goederen en/of ouderschap. Een ouderschapsbemiddelaar helpt ouders onderhandelen over hun ouderschap. Ouderschapsbemiddeling kan ook als u al een tijd apart woont. Hoe later regelen? Het gebeurt regelmatig dat ouders na enkele jaren teruggaan naar de bemiddelaar om vroegere afspraken te herzien.

 

De wet promoot dat u zelf beslist met de hulp van een bemiddelaar of een schikkingsrechter in plaats van een rechter te laten beslissen. U kunt zelf naar een bemiddelaar stappen of de kamer voor minnelijke schikking vatten. Als u een gerechtelijke procedure hebt gestart om een rechter te laten beslissen, is het mogelijk dat de rechter u naar een erkend bemiddelaar verwijst. Gerechtelijke bemiddeling is een omweg naar een bemiddelaar.

 

Een erkende bemiddelaar kan een notaris-bemiddelaar of een advocaat-bemiddelaar of een derde-groep-bemiddelaar zijn. Een erkende bemiddelaar van de derde groep is bijvoorbeeld een therapeut of een pedagoog of een maatschappelijke werker of kinderpsycholoog. Voor elke erkende bemiddelaar geldt volgens de bemiddelingswetgeving de geheimhoudingsplicht. De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in de loop van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Deze vertrouwelijkheid geldt ook ingeval uw zaak in de kamer voor minnelijke schikking wordt behandeld.

 

In het bemiddelingsfilmpje ziet u een ouderschapsbemiddelaar aan het werk.

 

In een bemiddeling moet u nog uren met elkaar in dezelfde kamer zitten. Ongeduld en ergernis zijn heel begrijpelijk. 'Goede afspraken maken' vraagt echter meestal geduld, verdraagzaamheid en tijd. Bemiddeling is niet het gemakkelijkste traject naar een ouderschapsplan.
 
Bemiddeling ondersteunt het eerste traject
Wat doet een ouderschapsbemiddelaar?
Uw kind doet mee
Weet uw kind wat bemiddelen is?

 

Lees meer
Spreekt uw kind met de bemiddelaar?
Bemiddeling is geen therapie
Regels voor ouderschapsbemiddeling