U onderhandelt zelf met een notaris of advocaat, of met hulp van een rechter

U beslist samen. U onderhandelt zelf. U laat zich bijstaan door een notaris, advocaat of rechter.

 

Een notaris of een advocaat geeft u informatie en advies. U kan hem vragen of een overeenkomst, die u samen hebt opgesteld, juist verwoordt wat u hebt bedoeld. Hij legt u uit wat de gevolgen zijn van bepaalde afspraken. U kan hem vragen uw regelingen te beschrijven in de vorm van clausules in een ouderschapsplan. Maar ook in de kamer voor minnelijke schikking kan de schikkingsrechter u begeleiden naar een akkoord, nog vooraleer een geding bij de familierechtbank aanhangig werd gemaakt of nadat het geding werd ingeleid.

 

Een notaris kan uw ouderschapsplan beschrijven in een notariële akte. Daardoor wordt uw plan afdwingbaar.

 

Een rechter kan uw akkoord opnemen in een proces-verbaal van minnelijke schikking. Daardoor wordt uw ouderschapsplan ook afdwingbaar.

 

Rollen van een notaris
Rollen van een advocaat
Rollen van een rechter in de kamer voor minnelijke schikking

 

Lees meer
Kosten van een notaris
Kosten van een advocaat
Kosten van een minnelijke schikking in de kamer voor minnelijke schikking