Voorbeelden van een ouderschapsplan

De voorbeelden van een ouderschapsplan zijn in verschillende omstandigheden toepasselijk: vóór een scheiding, in een scheiding, en na een scheiding. Ook nooit met elkaar gehuwde ouders kunnen de plannen als voorbeeld gebruiken.
 
De 4 voorbeelden zijn geen 'goede' ouderschapsovereenkomsten in de zin van: 'beter dan' andere overeenkomsten. Elke weloverwogen overeenkomst die u zelf, op basis van juiste informatie, opstelt en die tegemoetkomt aan uw beider bekommernissen en die van uw kind, is een 'goede overeenkomst'. De voorbeeldplannen tonen hoe een overeenkomst er 'kan' uitzien. De gekozen regelingen - 'clausules' - zijn niet beter dan andere regelingen. Het is niet de bedoeling dat u een volledig voorbeeldplan overneemt om uw eigen plan op te maken. Er zijn zeker nog andere regelingen die beter tegemoetkomen aan uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

gezagsco-ouderschap
gezagsco-ouderschap
gezagsco-ouderschap
gezagsco-ouderschap
één hoofdverblijf
verblijfsco-ouderschap
verblijfsco-ouderschap
verblijfsco-ouderschap
één ouder
beheert de kosten
één ouder
beheert de kosten
kostenco-ouderschap
beperkt
kostenco-ouderschap