Twee advocaten onderhandelen

U beslist samen. U laat twee advocaten in uw plaats onderhandelen.

 

Een van de advocaten zal als eerste aan de andere advocaat voorstellen om te onderhandelen. Elke advocaat moet partij kiezen voor zijn eigen cliënt. Elke advocaat wil dat zijn cliënt zoveel mogelijk winst uit de onderhandelingen haalt. De twee advocaten onderhandelen niet los van u beiden maar, in meerdere of mindere mate, in samenspraak met u beiden. Wanneer een advocaat het standpunt van zijn cliënt niet kan aanvaarden en verdedigen, kan hij zijn dienstverlening beëindigen.

 

Wanneer de twee advocaten een voorstel tot overeenkomst vinden, vraagt elke advocaat aan zijn cliënt of deze met het voorstel akkoord gaat. U beslist of u het voorstel van de twee advocaten aanvaardt. Als hun onderhandelingen leiden tot een overeenkomst, kunnen de advocaten uw ouderschapsplan laten bekrachtigen door een rechter of een notaris. Daardoor wordt uw plan afdwingbaar.

 

Hoe men onderhandelt, is belangrijker dan wie onderhandelt. Duurzame beslissingen volgen vanzelf uit 'goede' onderhandelingen. Houden de advocaten de onderhandelingen over uw ouderschap zakelijk, niet te veel afgeleid door emoties? Spreken zij u aan als ouders, niet als ex-partners? Spreken zij met u respectvol over de andere ouder? Proberen zij niemand onnodig te kwetsen? Houden zij rekening met ieders bekommernissen? Welke onderhandelingsmethode gebruiken de twee advocaten?

 

De meeste advocaten onderhandelen intuïtief. Sommigen hebben een cursus onderhandelen gevolgd. Vraag uw advocaten hoe zij zullen onderhandelen en hoelang hun onderhandelingen kunnen duren.

 

Welke onderhandelingsstijl?
Welke onderhandelingsmethode?
Schriftelijk en mondeling

 

Lees meer
Een advocaat onderhandelt met een ouder