U beslist samen

U kan niet alleen beslissen over uw ouderschap. U kan wel samen beslissen, of de rechter laten beslissen. Wil u samen beslissen over de gezags-, de verblijfs- en kostenregeling voor uw kind?

 

U hebt waarschijnlijk kleine of grote meningsverschillen. Hoe geraakt u beiden akkoord over de regelingen? Er zijn onderhandelingen nodig tot u een overeenkomst bereikt. U kunt zelf onderhandelen. Of u kunt twee advocaten in uw plaats laten onderhandelen. Of u kan een rechter inschakelen om u te begeleiden naar een akkoord.

 

Waarom zelf onderhandelen? Het is de goedkoopste manier. U houdt de regelingen in eigen handen. U stuurt zelf. Waarom twee advocaten laten onderhandelen? Misschien zijn uw relationele spanningen zo groot dat zelf onderhandelen niet doelmatig of correct zou verlopen. Dan zijn twee advocaten die in uw plaats onderhandelen, een goed alternatief. 'Zelf onderhandelen' en 'twee advocaten laten onderhandelen' hebben nog andere mogelijke voordelen. Wat voor de een, een voordeel is, kan voor de ander een nadeel zijn. Misschien hebt u meer vertrouwen in een rechter dan in een advocaat of bemiddelaar? Dan kan u samen verschijnen voor de kamer voor minnelijke schikking.

 

Hoe men onderhandelt, is belangrijker dan wie onderhandelt. Houd onderhandelingen zakelijk, ook via twee advocaten: Regel als ouders. Laat u niet te veel afleiden door emoties. Probeer elkaar te ondersteunen. Houd rekening met ieders bekommernissen.

 

Waarom zelf onderhandelen?
Waarom twee advocaten laten onderhandelen?
Waarom u laten begeleiden door een rechter?

 

Lees meer
Hoe is belangrijker dan wie
Hoe zelf onderhandelen?