Uw kind telt mee

U beslist beiden samen over de gezags-, de verblijfs- en kostenregeling voor uw kind. Of u laat een rechter beslissen over uw ouderschap. Regel in elk geval zakelijk. Regel als ouders. Laat u niet te veel afleiden door emoties. Probeer de andere ouder te respecteren. Als u zelf of de rechter rekening houdt met ieders bekommernissen - ook met de bekommernissen van uw kind - dan doet iedereen zijn best om de beslissingen goed uit te voeren, ook uw kind.


Kinderen tellen mee als ze zeggen wat zij belangrijk vinden. U kunt iets doen met wat uw kind zegt. Dan hoort uw kind bij uw gezin.


Meetellen kan zijn: hun zegje doen over de verblijfsregeling. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter voelen als ze een actieve rol hebben in de organisatie van de verblijfsregeling. Kinderen voelen zich gesterkt als ze betrokken worden bij de opstelling van het ouderschapsplan. Als u zelf of de rechter goed luistert naar wat uw kind te zeggen heeft over de verblijfsregeling, voelt uw kind zich serieus genomen.


Meetellen is 'participeren', deelnemen aan het beslissingsproces zonder verantwoordelijkheid over de genomen beslissing. Inspraak van het kind in de verblijfsregeling is niet: 'de verblijfsregeling mee beslissen'. U beslist of de rechter beslist. Uw kind beslist niet.


Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft een kind het recht om te spreken en om gehoord te worden. Een kind heeft geen spreekplicht. De rechter hoort het kind. Uitleg over het spreekrecht van uw kind vindt u op http://www.kinderrechten.be of www.kinderrechtswinkel.be .

 

Ik tel mee! Dat blijkt op vele plekken op de Tweehuizensite.

 

Op de site voor ouders
Kinderen tellen mee
Waarom meetellen

Iets doen met wat uw kind zegt

Wat kan uw kind mee sturen?

Wil uw tiener meer dan meetellen?

 

Op de site voor kinderen
Murat

 

Op de site voor jongeren
Meetellen
Jij telt mee!