Voorbeelden van verblijfsregelingen

De voorbeelden zijn geen 'goede' regelingen in de zin van 'beter dan' andere verblijfsregelingen. Een regeling die rekening houdt met u beiden en met uw kind, is een 'goede' regeling. Als een regeling tegemoetkomt aan ieders bekommernissen, doet iedereen zijn best om de regeling goed uit te voeren. Elke regeling heeft voordelen en nadelen. Wat voor de ene goed is, is het niet altijd voor de andere. Welke regelingen zijn goed voor u? Zoek uit wat bij u past.

 

De voorbeelden van verblijfsregelingen zijn niet geordend in een samenhangend ouderschapsplan, wel onder een titel. Onder de titel 'een week/een week' bijvoorbeeld vindt u allerlei mogelijke regelingen waarbij de kinderen een week bij de ene ouder, en een week bij de andere ouder verblijven. Sommige regelingen passen bij elkaar omdat ze elkaar aanvullen. Het kan de ene regeling zijn, en de andere. Andere regelingen passen niet bij elkaar of spreken elkaar zelfs tegen. Het is de ene regeling of de andere. De voorbeelden dienen ter inspiratie.

 

Hoofdverblijf bij één ouder
Verblijfsco-ouderschap

 

Lees meer
Zomervakantie
Kerst- en paasvakantie
Krokus- en herfstvakantie
Feestdagen
Alle schoolvakanties
Wie haalt of brengt?
Regelingen aanpassen aan omstandigheden