De inhoud van regelingen over uw kind - wat - is uiteraard van belang. Hoe deze regelingen tot stand zijn gekomen, is ook belangrijk.

 

Wat regelen?

 

Als ouders apart gaan wonen moeten gezag, verblijf en kosten geregeld worden. Bijna alle ouders blijven samen grote beslissingen over de kinderen nemen, en hebben dus gezagsco-ouderschap. Er zijn vele verblijfsregelingen en kostenregelingen mogelijk. Elke regeling heeft voordelen en nadelen. Wat een goede regeling is voor de ene, is het niet voor de andere. Sommige ouders regelen een verblijfsco-ouderschap, anderen één hoofdverblijf. Meestal is er één ouder die de kosten beheert. Soms beheren ouders samen de kosten in een kostenco-ouderschap met kindrekening. Welke regelingen zijn goed voor u?

 

De meeste ouders regelen gezag en verblijf en kosten schriftelijk in een ouderschapsplan dat ze door een rechter laten bekrachtigen. Welke regelingen u ook kiest: zorg ervoor dat iedereen de regelingen kan aanvaarden. Houd rekening met ieders bekommernissen. Dan zet iedereen zich in om het plan goed uit te voeren.

 

Hoe regelen?

 

Er zijn vier manieren. U beslist zelf en onderhandelt zelf. Of u beslist zelf en laat twee advocaten onderhandelen. Of een rechter beslist en u bepleit zelf uw zaak. Of een rechter beslist en u laat twee advocaten pleiten. Elk traject heeft voordelen en nadelen. Wat een goed traject is voor de ene, is het niet voor de andere. De meeste ouders beslissen zelf over hun ouderschap, meestal bijgestaan door een notaris of een advocaat of twee advocaten of een bemiddelaar.

 

Welk van de vier trajecten u ook volgt: regel uw ouderschap zakelijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen last hebben van slepende spanningen tussen hun ouders over hen. Kinderen willen dat ruzies niet blijven duren. Uw ouderschap zakelijk regelen kan voor iedereen rust brengen. Regel uw ouderschap als ouder, niet als ex-partner en niet te veel afgeleid door emoties. Houd rekening met wat uw kind belangrijk vindt.

Terug