Wat zegt de wetenschap?

Wat zegt de wetenschap over kinderen van wie de ouders apart wonen? Wat maakt kinderen bestand tegen de last van een scheiding? Onderzoekers hebben kinderen zelf bevraagd. Wat ondervinden zij als last? Wat vinden zij dat hen geholpen heeft bij de scheiding van hun ouders? Wat vinden kinderen zelf belangrijk? Wat ervaren zij als steun? Welke goede raad geven deze kinderen aan andere kinderen, aan ouders, aan hulp- en dienstverleners?

De manier waarop de scheiding verloopt is belangrijk. Kinderen voelen zich beter als zij niet betrokken zijn in ruzies tussen hun ouders,
als ze met hun ouders spreken over de scheiding, als ze weten waarom hun ouders scheiden, als ze meetellen en als iedereen zijn best doet om regelingen goed uit te voeren. Twee professoren vertellen u in Het professorenfilmpje wat kinderen steunt.

Wat zeggen kinderen?

Kinderen zijn geen passieve wezens die een scheiding ondergaan. Zij doen zelf van alles om de scheiding draaglijk te houden of te maken. Fien, Klara, Murat, Robbe, Laila en Kasper vertellen in De kinderensite wat kinderen kunnen doen. Jasper en Eva vertellen in De Jongerensite wat jongeren kunnen doen.

Wat zegt uw kind?

Elk kind is anders. Wat voor het ene kind een steun betekent is voor een ander kind een last. Hoe komt u te weten wat ùw kind steunt? Wat vindt ùw kind moeilijk? De beste leidraad is uw kind zelf. Kijk goed. Luister goed. Dan merkt u hoe uw kind zich voelt en wat uw kind denkt over uw scheiding. Wat zegt uw kind dat het belangrijk vindt? Komt dat overeen met wat kinderen in het algemeen zeggen? Wil ook uw kind met u spreken over de scheiding, een uitleg krijgen zonder schuld, en meetellen in de regelingen? Wat doet uw kind als u ruziet? Wat kan u doen voor uw kind? De perfecte ouder bestaat niet.

Terug